Orientacions per l’alumnat d’Educació infantil i Primària. Des del departament d’educació es trameten un seguit de recomanacions a tenir en compte amb els nostres infant mentre duri aquest confinament.

Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio col·laboren amb el Departament d’Educació amb propostes d’aprenentatge per als alumnes

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383493/televisio-catalunya-catalunya-radio-col-laboren-departament-educacio-propostes-aprenentatge-als-alumnes