INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ 20/21

Benvolgudes famílies,

El procés de preinscripció escolar finalment s’endegarà a partir de la setmana vinent.

Des del Departament d’Educació la previsió de dates és la següent:

Del 13 al 22 de maig preinscripcions telemàtiques.

                           Encara no està actiu l’aplicatiu. Suposem que en els propers dies s’activarà.

 Del 18 al 22 de maig preinscripcions presencials, per a aquelles famílies que no ho puguin fer telemàticament. Us adjuntem el full inscripció. Cliqueu aquí per conèixer la documentació que cal aportar i els criteris de prioritat. (aquesta preinscripció és vàlida per a l’alumnat de nova  incorporació a l’escola i també per als de 6è).

Podeu trobar més informació a:  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

Les sol·licituds, de l’alumnat que s’incorporarà a P3 es recolliran a l’escola amb cita prèvia.

Poseu-vos en contacte amb l’escola a través d’aquest mail c5000158@xtec.cat per concretar dia i hora.

US RECORDEM QUE EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ EL REALITZEN NOMÉS L’ALUMNAT DE NOVA INCORPORACIÓ A L’ESCOLA ( P3), I ELS QUE PASSEN A SECUNDÀRIA (els alumnes de 6è que faran ESO).

Atenció!!!
L’alumnat de 6è PRESENTARÀ LA PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE DE SECUNDARIA.

El codi La Caparrella és : 25002799, i l’identificador de l’alumne, idalu, el trobareu als informes trimestrals que us lliurem a l’escola .

 

 

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATICA

EN TOTS ELS CASOS S’HA D’APORTAR:
Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.


CRITERIS DE PRIORITAT: Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentat la documentació que s’indica en cada criteri.

CONSULTEU: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

 

A MÉS, EN EL CAS DE L’ALUMNAT DE P3, S’HA D’APORTAR:

Una còpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
– Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
Fotocopia de la tarja sanitaria (TIS)
2 fotos mida carnet del nen/a.