INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ

1. Del 13 al 22 de maig: Període de preinscripció telemàtica (OPCIÓ PREFERENT). Fer la sol·licitud a través de la pàgina web:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1 

2. Del 19 al 22 de maig: Període de preinscripció presencial, només per aquelles persones que no tinguin mitjans tecnològics (mitjançant cita prèvia enviant email al correu c5000158@xtec.cat, especificant: nom, cognoms i curs de l’alumne/a) indicant a l’assumpte: PREINSCRIPCIÓ. L’escola us comunicarà dia i hora.

A continuació us enumerem els documents que caldran adjuntar a la sol·licitud de preinscripció que, en el cas de presentar-se telemàticament s’enviarà escanejada o fotografiada a través del correu electrònic indicant a l’assumpte: PREINSCRIPCIÓ.

En el cas d’acollir-se a l’opció presencial, caldrà dur la documentació fotocopiada juntament amb el document de la sol·licitud omplert prèviament a casa, la qual la podeu recollir a la planta baixa de l’Ajuntament, a partir del 13 de maig. Si hi ha algun espai que s’ha deixat en blanc i s’ha d’omplir al moment caldrà portar bolígraf propi. Cal prendre mesures de seguretat per evitar la propagació del virus. Al centre hi ha d’anar preferiblement, una sola persona amb mascareta protectora i guants. No podran acudir les persones de grups vulnerables o en període de quarantena.

Documentació necessària:

  • Resguard de la sol·licitud d’inscripció.
  • Fotocòpia llibre de família o documents relatiu a l’afiliació.
  • Fotocòpia DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare i mare.
  • Fotocòpia tarja sanitària.
  • Fotocòpia carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents, si no es té carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents i si el nen o la nena no han estat vacunats, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • Fotocòpia núm. compte bancari (on surt titular del compte).
  • 2 fotografies mida carnet. (a l’inici de curs).