D’acord amb el que preveu el punt 10.10 i 10.16 de la RESOLUCIÓ EDU/1003/2020, d’11 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/3176/2019, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació, us comunico l’enllaç d’on estan penjades les actes de les comissions de mèrits de directors.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/lleida/personal-docent/concurs-seleccio-direccions/