Educació Infantil de segon cicle i educació primària 2021/2022.
Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/06/2021