Menjador

Serveis...

 

Volem que aquest espai del migdia sigui un espai més en la vida escolar dels infants i que cobreixi com a funció específica tant la satisfacció de les necessitats biològiques com de les necessitats psicopedagògiques. A partir d’aquí diferenciem bàsicament dos moments: el temps de dinar i el temps de lleure. Cadascun amb unes característiques concretes i una importància educativa definida que fan incidència en l’educació per l’autonomia personal i el desenvolupament de la vida comunitària dels infants.

El nostre servei de menjador és amb cuina pròpia. El Consell Comarcal és el titular i qui gestiona aquest servei i  juntament amb la direcció de l’escola, vetllarà pel seu bon funcionament. El Consell Comarcal té signat el contracte de cuina i  monitoratge amb l’empressa Alessa- Serunión.

personal-menjador18-19

Cliqueu a l’enllaç: Informacions servei de menjador

 

PROJECTE EDUCATIU ALESSA

Disposem d’una cuina molt ben equipada i es vetlla per la preparació d’ uns menús equilibrats i adequats a totes les edats.

El preu del servei s’estipularà sempre tenint en compte el que marca la normativa del Departament d’Educació.

  • El preu és de 6,80 €/dia  per a l’alumnat  esporàdic.
  • Per a l’alumnat fixe és de 6,20 €/dia. Es computaran els dies de cada mes i es passarà rebut bancari de la quantitat resultant. En cas que hi hagi devolució bancària, les despeses que s’originen d’aquest fet aniran a càrrec de la família.
  • Els pagaments del servei, tant de fixe com d’esporàdic, es faran per domiciliació bancària a mes vençut ( del 5 al 10 de cada mes).
  • El servei de menjador per als treballadors de l’escola i famílies serà de 4€.

En el cas d’alumnat que estigui malalt, s’haurà avisar a la cuina de 9 a 9,30 fins que no estigui donat d’alta. Es retornarà el cost del menú a les famílies (3 euros) a partir del primer dia, sempre i quan s’avisi a la cuina entre les 9 h i les 9:30 h .

Horari d’alumnes durant el temps del migdia (de 12,30 a 15,00 hores)

ALUMNES FRANGES HORÀRIES TASQUES
EDUCACIÓ INFANTIL  
P3 i P4 (opcional)
12:30 – 13:30
Dinar i treball d’habits
13:30 – 15:00
Migdiada, neteja  i recollida
 
P4 (resta), P5 i 1r

12,30h  – 13,00h

Joc lliure al pati
13’00h  – 14’00h
 Treball d’habits i dinar
14,00h – 15,00h
Tallers, neteja i recollida
EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
2n, 3r, 4t, 5è i 6è

12,30h  – 13,00h

Joc lliure al pati
13’00h  – 13’30h
Activitats al menjador
13,30h – 14,00h
Treball d’hàbits i dinar
                     14,00h – 15,00h
Tallers, neteja i recollida

COM GAUDIR D’AQUESTS SERVEIS?

Es poden utilitzar esporàdicament o de manera fixa. Quan necessiteu aquests serveis esporàdicament cal que us apunteu a la cuina.

I AQUEST MES MENGEM.

novembre

IMATGES 

menjador-nens.1

menjador-nens.2

activitats-menjador.2018.1

activitats-menjador.2018.2

activitats-menjador.2018.3

activitats-menjador.2018.4

activitats-menjador.2018.5

activitats-menjador.2018.6

IMG-20180706-WA0009

IMG-20180706-WA0010

IMG-20180706-WA0011