Hort

Projectes...

L’hort és una part del nostre Projecte Mediambiental. És una eina d’aprenentatge en la majoria de les assignatures i a la vegada desenvolupa nombrosos eixos transversals, especialment els relacionats amb l’educació ambiental, l’educació per la salut i l’educació pel consum.

Hort. Projectes.

Hort

L’Hort com a Projecte…