Escolta'm

Projectes...

Projecte “Escolta’m” per a una tutoria personalitzada. El projecte proposa personalitzar l’escola amb un pla d’intervenció educativa que estableixi una vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne, i que proporcioni a tot l’alumnat factors promotors que els reconeguin i els acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que els ajudin a desenvolupar-se de manera integral i satisfactòria.

Escolta'm. Projectes.

Escolta'm

 

Escolta’m com a Projecte…